Bleken: De proef op de som!

De Managing Director van Henry Schein, Willem Demuynck, nam de proef op de som en liet speciaal voor de blog zijn tanden bleken. Lees in dit artikel het interview met zijn tandarts Rik Porte.
 
image-3
Shine! : Wanneer begon u met bleken?
Tandarts Porte: Een dertigtal jaar terug.

Shine! : Wat was voor u persoonlijk de aanleiding om dit mee op te nemen in het aanbod van uw praktijk?
Tandarts Porte: Op vraag van de patiënt. De media speelt constant op het schoonheidsideaal in, toen al en vandaag nog steeds. Bovendien worden bleekproducten ook via tal van andere kanalen aangeboden.

Shine! : Wat is de meerwaarde voor uw praktijk?
Tandarts Porte: Bleken is hoofdzakelijk een behandeling die wij niet actief gaan pushen. Wanneer een patiënt er actief naar vraagt bespreken we de verschillende opties. Wij adviseren over het algemeen om de tanden te bleken als er een partiële esthetische rehabilitatie zal gebeuren en de patiënt een lichtere tandkleur wil.

Shine! : Welk type patiënt komt het meest bij u in de praktijk om de tanden te laten bleken?
Tandarts Porte: Over het algemeen gaat het om de klassieke patiënten. Deze wil duurzaamheid en wij passen na de initiële behandeling een onderhoudsbehandeling van twee nachten per maand toe. Soms komt de door ‘directheid’-gedreven patiënt over de vloer, meestal voor speciale momenten zoals een huwelijk of een andere feestgelegenheid. Het gaat hier meestal over een jonger publiek.

Shine! : Bij Willem werkte u vandaag op onze vraag met White Dental Beauty, een product typisch voor het klassieke type van patiënt. Wat biedt u verder van blekingsbehandelingen aan?
Tandarts Porte: Wij bieden in een eerste fase ‘In office’ – bleken aan met waterstofperoxide 6% met lamp (+/- twee uur). Het nut van de lamp staat nog altijd ter discussie. Wanneer er na een tweetal dagen geen hyperintensiviteit optreedt, dat kan de patiënt gedurende een periode van twee à drie weken gaan thuisbleken met afdruklepels en carbamide peroxide. Vervolgens volgt er om de maand een onderhoud van een twee à drie nachten, eveneens met de afdruklepels en de carbamide peroxide. Fel verkleurde elementen behandelen we met gel en lepel, zowel aan buccale als aan palatale/linguale zijde. Contra-indicaties om met bleken te starten zijn: rokers, grijze tinten, oranje en bruine tinten en tetracycline-verkleuringen.
 
Shine! : Zijn het vooral bestaande patiënten die naar een bleekbehandeling vragen, of komen er ook nieuwe patiënten met de vraag?
Tandarts Porte: Beiden komen voor esthetische rehabilitatie. Mond-aan-mond reclame door reeds door onze behandelde patiënten zorgt voor een toevoer aan nieuwe patiënten naar onze praktijk.
 
Shine! : Van welke communicatiedragers maakt u gebruik om bleken in uw praktijk te promoten?
Tandarts Porte: Promotie gebeurt via folders, affiches en flyers in de wachtkamer. En uiteraard ook mondeling in de praktijk zelf.
 
Shine! : Zijn er veel van uw collega’s die ook bleken aanbieden?
Tandarts Porte: Het verwachtingspatroon van de patiënt in kwestie is vaak te hoog en niet altijd te bereiken. De patiënt wordt hierover geïnformeerd. Een deel van de collega’s hechten weinig geloof in de duurzaamheid en bieden het vermoedelijk hierdoor weinig aan. De mindset van de tandarts is hierin zeer belangrijk.
 
Shine! : Is er meer vraag naar bleken in vergelijking met een aantal jaar terug?
Tandarts Porte: In onze praktijk blijft dit redelijk stabiel, vermoedelijk omdat wij er geen topic van maken en het niet commercieel willen aanpakken.
 
Shine! : Bleken wordt ook veel gebruikt bij restauraties: eerst worden de tanden gebleekt en nadien wordt de restauratie afgestemd op de nieuwe kleur van de tanden – zo wordt ook ingespeeld op het esthetische aspect. Gaat u ook op die manier te werk?
Tandarts Porte: In principe werken wij altijd zo. Een onderhoudsbehandeling is hierbij wel een must. Indien er een duidelijk kleurverschil merkbaar is worden composietvullingen opnieuw gelegd, bij kroon- en brugwerk gebeurt de kleurbepaling pas één maand na het eigenlijke bleken.
 

De behandeling

image-4

 
1) Tanden worden gepolijst

2) Er volgt een kleurbepaling
3) Op sommige plaatsen is zijn tandvlees teruggetrokken, daar legt de tandarts een “dam” (uitgehard met polymerisatielamp) zodat het product de wortel niet zou kunnen aantasten
4) De tray wordt gepast
5) Het product wordt in de tray gespoten, Willem moet toebijten en het product gedurende 1 à 2 uur laten inwerken
6) Na de inwerkperiode wordt het product van de tanden gespoeld (steeds met lauw water) 

image-5

 

White Dental Beautyimage-7

White Dental Beauty is een professioneel bleeksysteem. De gel garandeert een succesvol resultaat. Het maximaal bleekeffect wordt veroorzaakt door de verbeterde formule met NOVON, het gepatenteerde actieve ingrediënt. NOVON zorgt voor een stabiele en neutrale pH van de gel in de spuit maar zorgt in de bleeklepel voor een snelle toename van de pH. Deze snelle pH stijging van neutraal naar alkalisch zorgt voor een verhoogde en verbeterde vrijgave van perhydroxyl ionen en resulteert in een meer effectieve bleekactie.
 
Het is beschikbaar in 6% waterstofperoxide, het maximaal toegelaten percentage voor professioneel gebruik. Zichtbaar effect voor de patiënt is er in minder dan een week. White Dental Beauty zorgt voor een actieve bescherming tegen gevoeligheid. Door het hoge percentage water wordt uitdroging voorkomen. Het product heeft een hedendaags design en de verpakking bestaat uit ecologisch materiaal. 
 
  • 6% waterstofperoxide (WP), met NOVON vanaf slechts 30 minuten per dag
  • 16% carbamide peroxide (CP), vanaf 1 uur per dag
  • 10% carbamide peroxide (CP), vanaf 2-4 uur per dag of ‘s nachts
  • 5% carbamide peroxide MILD, met NOVON vanaf 2-4 uur per dag voor gevoelige tanden

 

White Dental NL