Tand-em: een positief verhaal


In hun zoektocht naar een corporate charity goal contacteerde Henry Schein Dental België in juni 2016 het Verbond der Vlaamse tandartsen. Daaruit groeide het idee om iets te doen voor de mondgezondheid van de mensen die in echte armoede leven in ons eigen land.

Een gezonde mondzorg is essentieel voor de algemene gezondheid en welzijn. Helaas is een bezoek aan de tandarts voor veel mensen die in armoede leven niet vanzelfsprekend. De barrières zijn niet alleen financieel, en mondzorg is voor velen onder hen hun “laatste zorg”. VVT nam dankzij de financiële steun van Henry Schein Dental België het initiatief om twee pilootpraktijken op te zetten voor deze doelgroep. Het is het uiteindelijke doel om vanuit deze ervaringen in deze pilootprojecten beleidsvoorstellen te kunnen formuleren om deze doelgroep op duurzame wijze te kunnen helpen.


Tandartspraktijk Tand-em te Sint-Niklaas behandelde op 1 maart 2017 de eerste patiënt. Tandartspraktijk Tand-em te Oostende opende zijn deuren op 15 februari 2018. De naam Tand-em verwijst enerzijds naar Tandzorg en anderzijds naar een tweewieler waar twee personen intens samenwerken om een doel te bereiken. De naam symboliseert de nauwe samenwerking tussen patiënt en tandarts om de mondgezondheid te optimaliseren.

Beide praktijken zijn niet rechtstreeks toegankelijk, enkel na doorverwijzing. De doelgroep bestaat uit patiënten die nog nooit of minstens 3 jaar niet naar de tandarts geweest zijn. Voor zij die ofwel recht hebben op een Verhoogde Tegemoetkoming, ofwel in schuldbemiddeling/schuldhulpverlening zijn. Het OCMW verzekert de betaling voor niet-terugbetaalde prestaties. Er worden geen skeletprotheses, geen kroon- en brugwerk, noch orthodontische behandelingen uitgevoerd. Men werkt momenteel aan conventiehonoraria, in een derde-betalersregeling. Tand-em heeft ook extra aandacht voor mondzorg bij kinderen en voor sensibilisering en preventie.

Bron: VVT Magazine Mei 2019


Afbeelding voor video

Bron: Reportage VRT NWS