Voorlopig Kroon- en Brugwerk

Tijdelijke restauraties zouden ervoor moeten zorgen dat het dentine en de pulpa van de geprepareerde tand beschermd worden tegen thermische, chemische en bacteriële schade. Van bij het begin van de behandeling is het van belang de juiste materialen te selecteren.


Bij complexe behandelingen gebeurt het dat het tijdelijk kroon- en brugwerk wel enkele maanden in de mond van de patiënt moet blijven. Het fungeert als tussentijdse oplossing tijdens het genezingsproces of de correctie van occlusie. De materialen worden cyclisch belast en die belasting zal leiden tot schade en vermoeidheid van de restauratieve materialen. Dit zal een effect hebben op de duurzaamheid van de restauratie. Daarom is het belangrijk te opteren voor de juiste materialen.

De hoge breukvastheid van een kroon of een tijdelijke brug is een essentieel criterium bij kwaliteitstermen. De meetresultaten van het laboratorium zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een nieuw product. Wat een nog bepalendere factor is voor het succes van een product is een review van toekomstige tandartsen en patiënten.

De Visalys® Temp van Kettenbach heeft een eenvoudige werking, is stabiel, heeft een hoge esthetiek en is vrij van Brisfenol A. Een hoge buigsterkte en een hoge slagsterkte verminderen het risico, dat een noodvoorziening in de mond bij hoge of plotselinge kauwbelasting breekt. – zoals bijvoorbeeld een onverwachte beet op een pit. Des te hoger de diametrale treksterkte is, des te geringer is het risico, dat bijvoorbeeld de randen van de noodvoorziening kunnen afbreken.Een hoge Elasticiteitsmodulus betekent dat de noodvoorziening bestand is tegen vervormingen en dus de mondsituatie tot de definitieve voorziening gezekerd is. Des te hoger de vermoeidheidsgrens is, des te breukvaster blijft het materiaal ook op termijn en daarmee zeer geschikt voor langdurige noodvoorzieningen. Op al deze vlakken scoort de Visalys® Temp veel beter dan gemiddeld. 

Dia1-9